Archív 2012/2013

Kultúra

Matica slovenská

Exkurzia do Martina

ELOSYS 2012

Viedeň 2012

Banská Bystrica

BS.doc

Výlety:

Koncoročná túra_na_Veľký_Kriváň

Výlet III.MR

Ekotopfilm

Biznis seminár

Koncerty:

Predvianočný koncert

Zelené jelene

Vianočný koncert

Záľuby:

Futbal

Včely

Maturanti:

Navždy sa zachová...

Naša stužková - večera

Súťaže:

KIA 2012

Súťaž zručnosti

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

DVADSAŤ ROKOV SAMOSTATNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY